18 sierpnia 2023

Alarmy, systemy do monitoringu budynków

Chcesz zadbać o swoje bezpieczeństwo? Dzięki naszemu portalowi dowiesz się wszystkiego o monitoringach, telewizji przemysłowej oraz dbaniu właśnie o swoje bezpieczeństwo!

Kamery panoramiczne w systemach monitoringu

Nadzór wizyjny nad rozległymi obszarami jest dużym wyzwaniem. Jest on szczególnie ważny, gdy monitoringiem trzeba objąć każde miejsce, bez pozostawiania martwych pól. Najczęściej taką dokładną obserwacją muszą być objęte miejsca publiczne, takie jak sklepy, centra handlowe czy sale operacyjne w bankach. W tej roli najlepiej sprawiają się kamery panoramiczne.

Za każdym razem, jeśli uzyskanie informacji o zachowaniu osób przebywających w danym miejscu ma duży wpływ na bezpieczeństwo tego obiektu, najlepszym rozwiązaniem jest wykorzystanie kamer panoramicznych. Wówczas każdy najmniejszy ruch może mieć znaczenie podczas śledztwa. Urządzenia panoramiczne świetnie sprawdzają się też tam, gdzie trzeba zastosować obserwację rozległych terenów lub obiektów często odwiedzanych przez turystów. Wówczas zamiast dużej ilości pojedynczych kamer rozrzuconych na całym obszarze, wystarczy zastosować jedną, nie rzucającą się w oczy kamerę panoramiczną zamieszczoną w centralnej części obserwowanego terenu.

Rodzaje kamer panoramicznych
Na rynku obecne są głównie dwa rodzaje urządzeń: kamery z jednym przetwornikiem i obiektywem o polu widzenia równym 360 stopni oraz kamery z wieloma przetwornikami i obiektywami o węższym polu widzenia, przy czym obrazy wytwarzane przez poszczególne przetworniki są łączone przez oprogramowanie tworząc jeden wspólny obraz panoramiczny.

Rola kamery panoramicznej
Należy podkreślić, że kamery panoramiczne w wizyjnych systemach dozorowych mają pełnić rolę zasadniczo pomocniczą. Ich funkcją jest wspomaganie kamer konwencjonalnych i wytwarzanie obrazu umożliwiającego ogólną ocenę sytuacji na monitorowanym obszarze. Rolą kamer konwencjonalnych jest generowanie bardziej szczegółowych obrazów na wybranych fragmentach danego obszaru. W miejscach publicznych można zastosować kamerę panoramiczną do śledzenia ruchu klientów od momentu ich wejścia aż do momentu wyjścia z budynku, z kolei kamery konwencjonalne mogą być zainstalowane w miejscach, z których można dokładnie obserwować czynności poszczególnych osób. Podsumowując do cech użytkowych kamer panoramicznych zaliczamy szerokie pole widzenia, brak martwych stref, możliwość śledzenia ruchu osób na całym obserwowanym obszarze oraz niskie koszty instalacji, ponieważ jedna kamera pozwala na obserwację dużego terenu.